Common Goldeneye hen flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying.
Common Goldeneyes flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneyes flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneyes flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).
Common Goldeneye drake flying (Bucephala clangula).